LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa vzťahuje k:
6. Plasty a obaly, opatrenie O 33

Text pripomienky:
Bolo by potrebné dopracovať informáciu, ako by po zavedení zálohovania aj VKM a sklenených obalov na nápoje mal vyzerať triedený zber zvyšných obalov vrátane finančnej analýzy.

Odôvodnenie pripomienky:
Po zavedení zálohovania na nápojové obaly PET, hliníkové plechovky, VKM a sklenené obaly na nápoje, zostane na štandardný systém triedeného zberu len malé množstvo ostatných obalov (sklo, kovy, plasty), nakoľko nápojové obaly prestavujú prevažnú časť týchto obalov. Preto by bolo vhodné zverejniť zámer zberu týchto zvyšných obalov vrátane finančnej analýzy.