LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa vzťahuje k:
6. Plasty a obaly, opatrenie O 32

Text pripomienky:
Opatrenie by sa mohlo doplniť o finančné znevýhodnenie kombinovaných obalov z viacerých materiálov, prípadne ich obmedzenie/zákaz.

Odôvodnenie pripomienky:
Uvedené obaly sú problematické z hľadiska recyklácie.