LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Zásadná pripomienka k opatreniu O33:
Uvedené opatrenie navrhujeme zrušiť

Odôvodenie
Zálohovanie obalov ,v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj  na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti sa jedná o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý.