LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa vzťahuje k:
6. Plasty a obaly, opatrenie O 31

Text pripomienky:
Je potrebné doplniť aj podporu pre dotrieďovacie a recyklačné zariadenia

Odôvodnenie pripomienky:
Analýza zameraná na dotrieďovacie a recyklačné zariadenia je potrebná. Pri zistení nedostatočnosti je  následne potrebné zabezpečiť aj podporu výstavby takýchto zariadení (finančnú aj realizačnú, aby sa povolenie výstavby nezastavilo len na NIMBY syndróme). Taktiež je potrebné brať do úvahy aj potrebu modernizácie existujúcich zariadení. Na dosiahnutie novoustanovených EU cieľov recyklácie bude potrebná lepšia a modernejšia technológia  dotrieďovania (ručné dotrieďovanie, ktoré na SR prevláda, bude čím ďalej tým viac nedostačujúce).