LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa vzťahuje k:
6. Plasty a obaly, Indikátory

Text pripomienky:
Doplniť nový indikátor: Kapacita a dostupnosť zariadení vhodných na materiálové zhodnocovanie plastov na úrovni SR.

Odôvodnenie pripomienky:
Materiálové zhodnotenie plastov je v rámci SR problematické.