LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa vzťahuje k:
Všeobecne – príprava na opätovné použitie

Text pripomienky:
PPVO by sa mal doplniť o prípravu na opätovné použitie aj pre ďalšie druhy odpadov. Rovnako by mal byť verejné prístupný zoznam spoločností s udeleným súhlasom na opätovné použitie.

Odôvodnenie pripomienky:
Príprava na opätovné použitie sa týka aj iných odpadov ako iba objemných, napr. obaly. 
Je problematické získať údaje o spoločnostiach, ktorým bol udelený súhlas na prípravu na opätovné použitie (na aké druhy, činnosti), jedine cez OÚ, OSoŽP a zákon č. 211/2000 slobodnom prístupe k informáciám. Ani POH krajov neobsahujú údaj o vydaných súhlasoch.