LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti s návrhom financovania opatrení v časti „6. Plasty a obaly“ žiadame nenavrhovať opatrenia, ktoré zavádzajú úľavy na daniach. Na účely predchádzania vzniku odpadu by nemali vznikať nové úľavy a výnimky v daňovom systéme. Zavedenie daňových nástrojov by sa malo zvážiť len vo forme dodatočného zdanenia v prípade producentov odpadu s motiváciou znižovať množstvo odpadov. Pripomienka je zásadná.