LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, ako aj predkladacej správe, že predmetný materiál je strategickým dokumentom a jeho schválenie nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň však upozorňujeme, aby všetky z neho vyplývajúce materiály, ktoré budú predložené dotknutými kapitolami, boli vypracované takým spôsobom, aby nezakladali zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej správy a boli pokryté v rámci schválených limitov dotknutých kapitol na jednotlivé roky.