LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
k  materiálu
Odporúčame vo vzťahu k BAT technológiám v celom materiáli vhodne zaradiť požiadavku BAT technológií aj k iným typom odpadov a ich spracovaniu v súlade s vykonávacím rozhodnutím KOMISIE (EÚ) 2018/1147z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu. 
Odôvodnenie: 
Zosúladenie s aktuálne platnou legislatívou.