LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V opatrení O32 žiadame vypustiť vetu: „Zavedenie opatrení pre výrobcov nápojových obalov (stanovenie minimálneho percenta, ktoré musí výrobca uviesť na trh v pomere s jednorazovými obalmi).“
Odôvodnenie:
Navrhované opatrenie, ktoré požaduje aby výrobcovia nápojových obalov zaviedli do výroby a uviedli na trh aj určité % opakovane použiteľných obalov, má podľa nášho názoru viacero neriešených stránok, ktorými sú napr.:
- Investičné náklady na plniace linky, t.j. spoločnosť ktorá nemá dostatok informácií, že projekt bude ziskový, investičné rozhodnutie neurobí;
- Strata vytváraná pri prevádzke liniek, ktorá zákonite vzniká pri nízkom obrate, čo by bolo veľmi pravdepodobné. Vytváranie prevádzkovej straty, ktorá nie je krytá, spôsobí rozhodnutie prevádzkovateľa neprevádzkovať takúto výrobu. Uvedenú skúsenosť už výrobcovia majú, keď sa v minulosti snažili udržiavať v predaji opakovane použiteľné obaly. Zároveň, nie je riešená otázka, kto bude hradiť stratu z prevádzky.

V súčasnosti má MŽP SR ako top prioritu zálohovanie nápojových jednorazových obalov. Overené skúsenosti zo zahraničia hovoria o viac ako 90% miere návratnosti obalov a následne ich recyklácii. Pri zavedení tohto opatrenia sa predpokladá vysoká miera zberu a recyklácie. 

Na základe uvedených informácií považujeme predmetné navrhnuté opatrenie za kontraproduktívne, nakoľko máme za to, že zálohovanie jednorazových obalov zabezpečí ich zber a recykláciu.