LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.18. – „V zákone o odpadoch ustanoviť zákaz skládkovania potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie s účinnosťou od 1.1.2023.“ MPRV SR je uvedené ako rezort, ktorý má zabezpečiť podporu pre MŽP SR. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na formuláciu opatrenia máme za to, že relevantnejšia by bola podpora zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, pod ktoré primárne spadá obchod.