LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Všeobecná pripomienka vzhľadom na neprerokovanie materiálu „Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“ (ďalej len „materiál“) s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) v štádiu jeho prípravy. Odôvodnenie: Napriek skutočnosti, že materiál ukladá MPRV SR zodpovednosť (samostatnú alebo spoločnú) za plnenie opatrení, konkrétne v materiáli na stranách č. 19 (O.18.), č. 20 (O.20.; O.21.; O.22.; O.23.; O.24.) a č. 27 (O.40.), nebol materiál v štádiu prípravy prerokovávaný s MPRV SR. Považujeme za žiaduce, aby materiály, ktoré určitým spôsobom ukladajú MPRV SR povinnosti, prípadne zodpovednosť za plnenie úloh, prerokovať už v štádiu ich prípravy a nie až v procese medzirezortného pripomienkového konania.