LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V Doložke vybraných vplyvov navrhujeme zmeniť vplyv na rozpočet verejnej správy zo žiadneho na negatívny, ako aj zmeniť sociálne vplyvy zo „žiadne“ na „negatívne“, nakoľko podľa nášho názoru sa na základe strategického dokumentu a následných legislatívnych zmien právnych predpisov zvýši finančné a administratívne zaťaženie zainteresovaných strán vyplývajúce z plnenia opatrení uvedených v Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025.