LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V hlavnom dokumente na str. 23 je zlé označenie tabuľky: Vznik objemného odpadu, katalógové číslo 20 03 07 (tony). Navrhujeme zmeniť označenie tabuľky č. 4 na č. 5, následne aj očíslovanie ďalších tabuliek zosúladiť. V danej tabuľke navrhujeme upraviť a doplniť popisy pre zvýšenie prehľadnosti.