LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V hlavnom dokumente na str. 18 v kapitole 3.1. v piatom odseku navrhujeme doplniť slovo „venuje“, t. j.: Z hľadiska potravinových strát a plytvania potravinami sa danej problematike venuje MPRV SR, ktoré v roku 2016 vypracovalo Plán predchádzania plytvaniu potravinami.