LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
2. Kapitola NO je najslabšie spracovanou kapitolou materiálu (s najväčším dopadom na životné prostredie!). Návrh: Vypracovať technické spôsoby povinného zneškodňovania a zhodnocovania NO (vrátane energetického).