LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. Kapitola BRKO – do úloh zaradiť: Vypracovať návrh na komplexný zber a zhodnotenie BRKO formou kompostovania resp. iného zhodnotenia so zákazom skládkovania tohto druhu odpadu. 
Výrazná podpora budovania a prevádzkovania kompostární.