LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
prehodnotiť opatrenie O.44.: Zvýšiť poplatky za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Odôvodnenie: Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k vytváraniu čiernych skládok v prírode.