LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame odstrániť vo vlastnom materiáli odvolávanie sa na strategický materiál: „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“. Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia SR sa odvoláva na materiál „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“, ktorý nebol schválený, bol na prerokovanie v hospodárskej a sociálnej rade predložený s množstvom rozporov a nakoniec bol z hospodárskej a sociálnej rady stiahnutý. Odvolávanie sa na neschválený strategický materiál, resp. citujeme: „na návrh znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030“ považujeme za nesprávne. 
Poznámka: odvolávky na materiál „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“ sa nachádzajú vo vlastnom materiáli: na str. 11 v opatrení č. 2 (O.2.), na str. 15 v opatrení č. 8 (O.8.), na str. 20 v opatrení č. 22 (O.22.)