LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, strana 21, tabuľka č. 4: Vznik objemného odpadu, katalógové číslo 20 03 07 (tony)
Odporúčame revidovať údaje za objemný komunálny odpad v roku 2012 a roku 2013 použité v tabuľke v súlade s údajmi, ktorými disponuje  Štatistický úrad SR, takto: v roku 2012 uviesť údaj 171 909,47 t a v roku 2013 uviesť údaj 168 636,31 t.