LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky 
 V časti „Vykonajú“ navrhujeme uviesť všetkých členov vlády, nakoľko opatrenie O.5 je určené pre ministerstvá, im podriadené organizácie, ako aj ostatné ústredné orgány štátnej správy. Všetky tieto orgány majú dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v súlade s aktuálnym Národným akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie v SR.