LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, na str. 5 navrhujeme do pôvodného textu zapracovať informáciu, akým spôsobom bola zohľadnená Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií pri tvorbe dokumentu „Program predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“. Odôvodnenie: Úloha B.1. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26. apríla 2017.