LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, na str. 9, navrhujeme prvú vetu pod tabuľkou upraviť nasledovne "Aktuálny PPVO SR musí zohľadňovať aj nové trendy v EÚ, predovšetkým Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj – strategický rozvojový cieľ č. 12 – Obehová ekonomika
." Odôvodnenie: V opatreniach sa odvolávate na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, preto je potrebné ju doplniť k novým trendom v EÚ.