LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadnú pripomienku:
  K bodu 3. Odpad z potravín, 3.4 Opatrenia, O.22
- uvedené opatrenie navrhujeme z textu odstrániť.
Odôvodnenie: 
Toto opatrenie zo strany orgánu verejného zdravotníctva je neakceptovateľné z dôvodu možného ohrozenia zdravia obyvateľov. Nejedná sa len o mikrobiologické riziko, ale i vznik rôznych druhotných chemických látok vznikajúcich dlhodobým skladovaním, vystavovaním výrobkov v podmienkach, ktoré nezabezpečia stálosť a integritu potravín.