LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
2. Navrhujeme zmeniť formuláciu vety v Riadnom predbežnom stanovisku „vrátane jej cieľa transformovať európske hospodárstvo na ekologickejší, odolnejší a cyklický systém“ na „ekologickejší, odolnejší a obehový systém“, nakoľko sa aj v slovenskej verzii návrhu hovorí o obehovom a nie cyklickom systéme.