LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu
K článku 3
Žiadame, aby bol návrh materiálu k článku 3 doplnený o stanovisko, v ktorom bude uvedená požiadavka, aby bol zadefinovaný pojem "investičné riziko ohrozujúce udržateľnosť" (v anglickej verzii „sustainability risk“), nakoľko nie je zrejmé, ktoré riziká by do takejto kategórie mohli spadnúť.