LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K celému materiálu: 
V návrhu nariadenia a teda aj v riadnom predbežnom stanovisku žiadame zohľadniť, že všetky iniciatívy týkajúce sa udržateľných investícií, by mali byť viac koordinované, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre účastníkov trhu. Roztrieštená regulácia by podľa nášho názoru mohla byť prekážkou rozvoja v tejto oblasti.