LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/018725/2018-635
Podnet: Uznesenie vlády SR 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/847
Dátum začiatku MPK: 16.11.2018
Dátum konca MPK: 29.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)