LP/2018/843 Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 23.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Jedným zo syndrómov modernej spoločnosti je syndróm vyhorenia. Tomuto sa dá predchádzať sabatikalom. Žiadame doplniť sabatikal do systému sociálneho poistenia
 tak, aby ľudia mohli čerpať časť svojho dôchodku už v produktívnom veku. Celkový návrh: https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/sabatikal