LP/2018/791 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-131-625
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/791
Dátum začiatku MPK: 05.11.2018
Dátum konca MPK: 23.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2018
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: