LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bode 2.
Dátum vytvorenia: 19.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame nahradiť slová "body 15 a č. 19" slovami "bod 15 a bod 19.".
Druhú vetu odporúčame preformulovať takto: "Doterajšie body 16 až 18 a body 20 až 25 sa označujú ako body 15 až 23.".