LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 08.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame v časti 13 Doložky doplniť Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Odôvodnenie:
Nesúhlasné stanovisko Komisie bolo vydané dňa 16.10.2018 pod číslom 221/2018.