LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 08.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh uznesenia vlády je potrebné upraviť aj vzhľadom na to, že sa v ňom neukladajú úlohy pre ministerku školstva, vedy, výskumu a športu a ministra dopravy a výstavby a v časti „Vykonajú“ sú uvedení.