LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Obsahu materiálu
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V obsahu materiálu je v bode 3 uvedený Návrh záznamu z rokovania vlády SR, materiál však obsahuje aj Návrh uznesenia EuroHPC, žiadame zosúladiť tento stav.