LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Návrhu uznesenia EuroHPC
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť z plnenia úloh C.1. a C.2.ministra dopravy a výstavby SR.
Odôvodnenie: Podľa Doložky vybraných vplyvov nepatrí Ministerstvo dopravy a výstavby SR medzi dotknuté subjekty a nemá vo svojej pôsobnosti agendu spojenú s EuroHPC JU.