LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
v doložke vplyvov absentuje vyjadrenie Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov