LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: názov materiálu
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
v prípade, že gestor návrhu na podpis deklarácie má byť uznesením vlády splnomocnený na podpis deklarácie, tak ako sa to navrhuje, odporúčame názov dokumentu v medzirezortnom pripomienkovom konaní zmeniť na „Návrh na podpis Deklarácie o EuroHPC  - spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku“, súčasne je potrebné doplniť do materiálu vlastný text Deklarácie