LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. Odporúčame časovo zosúladiť dikciu uvedenú v poslednej vete štvrtého odstavca „Predkladacej správy“ s dikciou uvedenou v predposlednom odseku kapitoly „Najbližšie aktivity“ na strane 5 a súčasným časom, tzn. na november 2018. V materiáli sa uvádza, že sa príjme v septembri 2018, čo už nie je možné.
2. Odporúčame zarovnať text „Predkladacej správy“.
3. Odporúčame v časti „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ v Tabuľke č. 1 opraviť nesprávne uvedený údaj, a to „Výdavky verejnej správy celkom“ za roky 2019 až 2021 vo výške 10 000 eur, pričom správna výška celkových výdavkov sa predpokladá v sume 100 000 eur.