LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 04-Vlastny-material-EuroHPC
Dátum vytvorenia: 06.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame o aktualizáciu textu na strane 5 v časti "najbližšie aktivity", ako aj o úpravu tohto názvu, nakoľko väčšina z uvedených aktivít sa už uskutočnila. 

Navrhovaná úprava textu:
- Rakúske predsedníctvo Rady EÚ vyzvalo členské štáty, aby aktualizovali svoj záujem o členstvo v EuroHPC JU.
- Európska komisia (DG Connect) zaslala listy príslušným ministrom, aby potvrdili záujem o členstvo v EuroHPC a v prípade záujmu vyjadrili súhlas so štatútom spoločného podniku.
- Európska komisia (DG Connect) požiadala listom stále zastúpenia členských štátov pri EÚ, aby nominovali zástupcov do Správnej rady EuroHPC JU.
- Návrh bol prijatý na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET) v septembri 2018.
- Zahájenie činnosti spoločného podniku je naplánované na termín 01.01.2019.