LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Predkladacia správa
Dátum vytvorenia: 06.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame o aktualizáciu textu: "Návrh bude formálne prijatý Radou v septembri." Návrh bol formálne prijatý na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť, ktorej zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 27.-28. septembra 2018 v Bruseli.