LP/2018/776 Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2018-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3000/2018-221/7847
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 v znení uznesenia vlády SR č. 588/2017 z 13.12.2017
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/776
Dátum začiatku MPK: 29.10.2018
Dátum konca MPK: 13.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)