LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
k predkladacej správe: odporúčame upraviť predposledný odsek, ktorý znie: „Navrhovaný spôsob obstarania vozidiel umožňuje začať proces systematického prezbrojenia ozbrojených síl na novú kolesovú techniku tak, ako je deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.“
Odôvodnenie: Programové vyhlásenie vlády SR neobsahuje záväzok „začať proces systematického prezbrojenia ozbrojených síl na novú kolesovú techniku“.