LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh uznesenia vlády SR: odporúčame doplniť do bodu C. určenie nositeľa úlohy, a to  doplnením slov „ministrovi obrany“.
Odôvodnenie: Podľa článku 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR pri formulovaní návrhu uznesenia vlády je žiaduce dodržať okrem iného aj zásadu, že pri navrhovaní úloh treba uviesť, komu sa majú úlohy uložiť.