LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Všeobecne: odporúčame formálnu a jazykovú úpravu materiálu.
Odôvodnenie: Materiál obsahuje viaceré formálne a jazykové nedostatky napr. nejednotne sa upravuje informácia o detekcii, resp. ochrane proti chemickým, biologickým a iným látkam; formát číslovania hlavných kapitol obsahu nie je totožný s formátom v texte; odkazované zákony nie sú uvádzané v úplnom znení; používa sa nesprávne slovo „náhradných dielov“ namiesto „náhradných dielcov“; niektoré slová nie sú adekvátne vyskloňované a pod.