LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K materiálu: doložka vybraných vyplyvov
Navrhujeme doplniť a znovu predložiť na schválenie vládou SR doložku vybraných vplyvov, ktorá bude obsahovať aj modulárne modifikácie úrovne podľa plánu obstarania
Odôvodnenie: V pôvodne schválenej doložke vybraných vyplyvov sa nepočítalo s modulárnou modifikáciou - zvýšenou balistickou ochranou úrovne 4 resp.5 podľa STANAG 4569, ktorá výrazne navyšuje cenu jedného vozidla.