LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K materiálu: vlastný materiál a prílohy
Navrhujeme doplniť materiál o výsledky skúšok vozdiel so zvýšenou balistickou ochranou a doplniť koľko modifikácii na úroveň STANAG 4 a 5 má zadávateľ v pláne obstarať. Zároveň navrhujeme znova prehodnotiť vhodnosť vybraného riešenia so zvýšenou balistickou ochranou v porovnaní s konkurenciou. 
Odôvodnenie: Z informácií uvedených v materiáli vyplýva, že skúšky boli vykonané v "základnej konfigurácii" s balistickou ochranou úrovne 3 podľa STANAG 4569. Počíta sa však aj s modulárnou modifikáciou pre zvýšenie úrovne na úroveň 4 resp. 5. Z predloženého materiálu nie je jasné, aké vlastnosti bude mať takto modifikované vozidlo a či bude spĺňať požiadavky stanovené zadávateľom, ani koľko takýchto modifikácií má zadávateľ v pláne obstarať.