LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V texte vlastného materiálu na strane 13, sú v tabuľke 3 uvedené predpokladané počty obstarávaných vozidiel. Odporúčam doplniť informáciu, či obstarávanie bude vykonané tak, že budú vykonávané dodávky pre ucelené organické jednotky.