LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V texte bodov 2.3., 2.4. , 2.5., 2.6, 2.7 a 2.8  doplniť referenčné dokumenty (protokoly) s výsledkami vykonaných skúšok a kde sú uložené, aby nemohlo dôjsť k ich neskoršej zámene alebo poškodeniu.