LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Petrík, Simona, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády SR v bode A.  zmeniť „schvaľuje“ na „berie na vedomie“, bod B. vypustiť v plnom rozsahu a bod C. Premenovať na bod B. a zmeniť úlohu nasledovne: „ukladá ministrovi obrany dopracovať a doplniť materiál „Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania“ a znova ho predložiť na rokovanie vlády SR.“

Odôvodnenie: Vyplýva z obsahu pripomienok k návrhu uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.