LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli žiadame deklarovať ako navrhovaný nákup plní požiadavky Ozbrojených síl SR a Ciele spôsobilostí NATO požadované od SR, t. j. zabezpečenie strednej resp. ťažkej mechanizovanej brigády. Uviesť predpokladané počty vozidiel, ktoré budú spĺňať podmienky pre ťažkú mechanizovanú brigádu v kontexte plánovaných rozpočtových zdrojov.